Zorg bij de hand
                         


Zorg voor uzelf
Zorg bij de Hand is er voor u als u thuis begeleiding, zorg en/of verpleging nodig hebt, omdat u oploopt tegen beperkingen in het dagelijks leven (en in de maatschappij) en zoekt naar medische zorg op maat.

Zorg voor anderen
Bent u begaan met mensen in uw omgeving zoals thuiswonende, bejaarde ouders of een hulpbehoevende partner? Wilt u uw dierbaren het liefst met alle gewenste zorg omringen, maar beschikt u zelf niet over alle tijd, kennis en mogelijkheden om persoonlijk in te springen.

Heeft u vragen? Neem contact op met info@zorgbijdehand.nl.